Индивидуалните сесии, които предлагам, обхващат различни методи, те са насочени към това да ви подпомогнат в предизвикателни или объркани моменти от живота, да ви дадат повече яснота за това, което се случва, да подкрепят процеса на изцеление и трансформация на емоционални, енергийни и физически модели и симптоми.

Таро сесия – подходяща, ако се чувствате объркани и не знаете накъде да поемете, ако ви предстоят избори и искате да знаете какъв е потенциалът, стоящ зад различните варианти, ако искате да разберете по-дълбоките аспекти на връзката с даден човек, причината за възникнала ситуациа, урокът, който е необходимо да бъде научен, за да се излезе от повтарящи се модели. Освен информация, Таро сесията носи и енергийно раздвижване на пластове, тя ви свързва с по-дълбоки и скрити части в самите вас, до които често нямате достъп в ежедневието. В нея също може да се провери, кои методи са най-подходящи във вашия случай. Тези, които аз предлагам са в зависимост от това, дали коренът на темата е от минал живот (Регресия), от детството (ТЕС, гещалт) или е родово унаследен (Семейни Констелации).

ТЕС (Техника за Емоционална Свобода) и Енергийно Лечение – ако имате определени трудности или симптоми ( психологически, емоционални, физически), ако се въртите в повтарящи се модели на поведение и сходни сценарии (връзки, работа, неудовлетворение, липса на изобилие, несигурност, страх и т.н.). В сесията често ползвам комбинация от енергийни техники – работа с цветни лъчи, духовни водачи, Акашови записи и т.н. Добре е да имате предишен опит с медитации/визуализации.

Регресия (изцеление на минали животи). Необходимо е да имате опит с медитации/визуализации/водени релаксации и да сте отворени да се срещнете с емоции, които могат да изплуват по време на сесията. Подходящ метод, ако имате повтаряща се тема, за която не намирате причина в настоящия си живот; за отношения, които усещате като предопределени, но които са блокирани наполовина – нито се развиват, нито приключват. Сесията се случва без да сте под хипноза, под формата на водена медитация, често се включва работа с Господарите на Кармата, цветли лъчи и други енергийни методи.

– Гещалт – подходящ метод когато става въпрос за предизвикателни отношения (партньор, родител, дете), или дисбаланс между ваши вътрешни аспекти (мъжко/женска енергия; порастнала част/вътрешно дете; активна/пасивна; жертва/гневна част; духовна част/тяло ). Добре е да имате предишен опит с визуализации/медитации и да сте отворени за работа с емоции, защото често по време на сесията изплуват спомени и усещания, които са били потиснати. Техниката включва последователно влизане в ролята/енергията на двете отделни части (или двамата души) и изцеление на това, което се е заплело или тежи помежду им. Влизайки в ролята на другия, получавате яснота и усещане за неговата гледна точка, появява се пространство за прошка, за намиране на баланс и хармонизиране на отношенията.