Във времето, в което живеем, Земята бързо повишава вибрациите си и всичко се променя. Нещата, които сме приемали за даденост вчера, може утре да са различни. Отварят се нови сетива, отпадат стари вярвания, преминаваме от 3D в 5D измерение, от старата Матрица на ограничения и нисковибрационно съществуване в новата, в която възможностите са неограничени. Целият този преход е разтърсващ и често плашещ, затова е много важно ежедневно да намираме време за практики, които ни поддържат във високи вибрации и ни центрират.
В последните години за мен става все по-важно съзнателното поддържане на енергийна хигиена – точно както е важно да се къпем и да си мием зъбите, така е важно и да се пречистваме всеки ден от ненужните енергии, които попиваме от външния свят.

Тук съм споделила някои от водените медитации, които са дошли през мен, свързани с лечение, пречистване, зареждане, за работа по конкретни теми <3

Медитация Пълнолунно Пречистване

Това е медитация, в която се свързваме с пречистващото влияние на Луната по време на Пълнолуние и в двете седмици след това, докато тя е в намаляващата си фаза. Също така може да се ползва винаги, когато усещаме, че имаме нужда от пречистване. Когато разчистим натрупаните излишни пластове, имаме възможност да се свържем с естествената си енергия, потенциал и качества, с които сме дошли на тази земя.

Медитация Здравословни Граници

В тази медитация се връщаме назад към момента, в който сме били още съвсем малки, за да си спомним времето, когато сме имали естествен отклик към всичко около нас, без да мислим, дали това е удобно за околните или не. Ако след това, докато порастваме, границите ни са били редовно прегазвани, по-късно, като възрастни, нямаме ясно усещане, кога нещо е полезно за нас и кога не е. За това призоваваме кристален лечебен поток, който да пречисти всички вредни вярвания, които са били създали в нас и да ги замени със здравословни такива.

Медитация за Сърцето

Отвъд страха и всички ограничаващи вярвания, в центъра на нашето сърце гори огън, който ни води напред и който ни кара да мечтаем, да творим и да привличаме към себе си като магнит това, за което копнеем. В тази медитация се свързваме отново с чистата енергия, която е там и й позволяваме да разтопи всички натрупани външни слоеве.

Медитация В Утробата на Земята

В тази медитация се връщаме към момента преди да се родим, когато сме били напълно обгрижени и защитени в утробата на майка си. Спомняме си усещането на доверие и отваряне, за да можем да получаваме всичко необходимо. Призоваваме Кристална лечебна енергия, която да изцели евентуални стресови ситуации по време на пренаталния ни период. След това се свързваме с усещането, че сме в утробата на майката Земя и осъзнаването, че заслужаваме да бъдем тук и има място за нас.

Медитация Пречистване на Кармата – свързваме се с енергията на Земята и Небето, които текат през нас и се балансират. След това преминаваме през пречистване на клетъчно ниво на стара карма, ненужни наслагвания и енергийни модели, с помощта на Господарите на Кармата.

Медитация Разтваряне в Океана на Осъзнатостта – релаксираща медитация, която ни свързва с потоците на живота, течащи през нас и чрез нас. Усещане, че сме част от нещо по-голямо и същевременно го съдържаме в себе си.

Mедитация „Отвъд Тялото“ – разширяваме се отвъд възприемането на себе си като личност, помещаваща се единствено в ограниченията на физическото тяло. Сливаме се с безкрая на космоса, на съзнанието, което е всепроникващо и вечно. Както можем да фокусираме погледа си към хоризонта и след това да го насочим към предмет, който е непосредствено пред нас, така можем и да насочваме осъзнатостта си към безкрая и след това да я връщаме към физическото тяло. Като една игра на разширяване и събиране, на изчезване и проявление:

Медитация Дишане със Земята

Медитация за свързване чрез собственото ни дишане с всички живи същества и планетата като единен организъм. Поемане на лечебна енергия в нас и цялата Земя.

Медитация Свързване с Вътрешните Ресурси

В тази медитация се настройваме на честотата на кристалното сърце на планетата. След това се свързваме и събуждаме нашите собствени ресурси, заложени в нас по рождение, но често спящи и забравени.

Медитация Настройване на Фините Тела Едно към Друго
Медитация за настройване и калибриране на физическото тяло, фините тела и всички наши измерения едни към други, към Висшия ни Аз, към нашия Божествен Аз, за да сме здрави и да можем да проявяваме най-висшия си потенциал тук на земята.

Медитация Среща с Бъдещ Аз
Медитация за пречистване на менталното тяло от нездравословни структури + свързване с бъдещо наше Аз, за да почерпим мъдрост и опит за дадена сфера от живота ни, в която срещаме трудности.


Медитация за свързване с Елементала на тялото – да се вслушаме в това, което се опитва да ни каже и да му благодарим за всичките тези години, през които е било с нас:

Техника за лечение на отношенията с даден човек, чрез рязане на излишните и вредни свързвания по чакрите:

Една водена от мен медитация за лечение в Храма на Цветните Лъчи – при проблеми в тялото, трудни отношения или ситуации:

Медитация за пречистване на Сърцето от стари травми и болезнени ситуации, анулиране на договорености от детството с помощта на Господарите на Кармата:

Медитация за пречистване на енергията от родителите ни, чрез Сребърна Пирамида и получаване на благословия за пътя ни напред:

Медитация за свързване с Висшия Аз:

А това е една водена медитация на Стив Нобел в мой превод на български, за изграждане на три енергийни щита около нас, които ни помагат да останем защитени, като същевременно повдигат вибрациите на пространството и хората около нас. Добре е да се прави всеки ден.